زندگي ماشيني و روند رو به رشد ساخت و سازهاي شهري، اجبار به ايجاد بزرگراه ها در حاشيه ساختمان هاي مسكوني، سر و صداي ناشي از تردد خودروها و اتومبيل هاي در حال گذر به منازل، معضلي است كه همواره حاشيه نشينان بزرگراه ها با آن مواجهند.

استفاده از سازه هاي بتوني در حاشيه اتوبان ها بمنظور جلوگيري از سر و صداي ناشي از حركت خودروها، علاوه بر تحميل وزن زياد به سازه هاي زيرين (خصوصاً در مسيرهاي غير هم سطح) بعلت عدم ظرافت لازم باعث بروز مناظر نامتقارن در سطح شهر مي شود.

امروزه اين مشكل با استفاده از ورق هاي پلی كربنات و اكريليك، بشكل محسوسي مرتفع گرديده است.

قابليت اجراي سريع، امكان فرم دهي بشكل مورد نظر، تنوع رنگي، مقاومت بسيار در برابر ضربه، عدم تغيير رنگ در دراز مدت و از همه مهم تر مقاومت در برابر گذر صوت ناشي از حركت خودروها، از جمله مزاياي استفاده از اين ورق ها مي باشد.

اين در حالي است كه محاسبات صحيح و اجراي اصولي اين ورق ها مي تواند علاوه بر ظرافت و زيبايي، كارآيي واقعي اين ورق ها را براي سال هاي طولاني تضمين نمايد.

شركت پليمر طلايي يزد با استفاده از مواد اوليه ماكرولون توليد شركت باير آلمان، ماشين آلات مدرن اروپايي، مواد رنگي شركت كلارينت، تنها توليد كننده ورق هاي پلي كربنات تخت تا ضخامت ۱۶ mm در خاورميانه و دومين توليد كننده ورق هاي RFX در جهان مي باشد.

گفتني است، ديوارهاي صوتي اجرا شده در اتوبان هاي كردستان و حكيم با ورق هاي ۱۲ mm اين شركت اجرا گرديده است.