Project Description

فایبرگلاس موج ایرانیت

فایبرگلاس موج ایرانیت در وزن های زیر توسط گروه سالار فایبرگلاس ارائه می شود:

  • فایبرگلاس موج ریز ۳۰۰ گرم
  • فایبرگلاس موج ریز ۴۵۰ گرم
  • فایبرگلاس موج ریز ۶۰۰ گرم
  • فایبرگلاس موج ریز ۹۰۰ گرم
  • فایبرگلاس موج ریز ۱۲۰۰ گرم
  • فایبرگلاس

ورق های فایبرگلاس

فایبرگلاس

فایبرگلاس موج ریز

تولید و عرضه فایبرگلاس موج ریز

فایبرگلاس

فایبرگلاس سینوسی

تولید و عرضه فایبرگلاس سینوسی

فایبرگلاس

فایبرگلاس ذوزنقه

تولید و عرضه ورق فایبرگلاس ذوزنقه

برای هرگونه اطلاعات بیشتر و مشاوره با ما تماس بگیرید: ۲۳۶۳ ۱۲۳ ۹۱۲ ۰۰۹۸
درخواست اطلاعات